+38 (067) 785-54-55 відділ продажів

+38 (067) 566-40-62 відділ постачання

Новини

Державні закупівлі в Україні

Державні закупівлі в Україні

Державні закупівлі в Україні завжди здійснювались з багатьма невідомими для суспільства обставинами. Основною обставиною було непрозоре здійснення державних закупівель пов'язане з неврегульованістю цього питання у нормативних актах, які регулювали процес державних закупівель та відносно великим рівнем корупції при здійсненні державних закупівель. На даний час головним нормативно-правовим актом, що регулює принципи та порядок здійснення державних закупівель, засоби правового захисту та контролю за виконанням державних замовлень в Україні є Закон України «Про здійснення державних закупівель» (надалі за текстом - Закон), який було прийнято 01 червня 2010р. Даний Закон спрямований на усунення в дискримінації учасників державних закупівель та деталізує більш відкриту процедуру здійснення державних закупівель в Україні.

Положення Закону розповсюджуються на усі закупівлі товарів та послуг вартістю понад 100 000грн., будівельних робіт вартістю понад 300 000грн., а кошти на ці закупівлі повністю чи частково є державними. Закон передбачає, що учасниками державних закупівель можуть бути як фізичні, так і юридичні особи (українські та іноземні), які підтвердили право на участь у конкурсі щодо отримання державного замовлення. Згідно ст. 5 Закону вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Загальні засади державних закупівель

Інформація про проведення планових державних закупівель розміщається у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, який видається з періодичністю не рідше одного разу на тиждень. Також додатково інформація розміщається на веб-порталі Уповноваженого органу, яким є Міністерство економіки України, повинна відповідати інформації, яку опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. У разі коли інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу, містить відомості, що відрізняються від тих, які опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, автентичною вважається інформація, опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Проведення державних закупівель організовує і здійснює Замовник (Генеральний Замовник). При проведенні державних закупівель Замовник повинен утворити комітет з конкурсних торгів у кількості не менше ніж 5 осіб, а у разі, якщо у Замовника працює менше осіб він повинен включити в комітет ту кількість осіб, яка у нього працює. Тендерний комітет здійснює свою діяльність на підставі Типового Положення, яке затверджується Міністерством економіки України. Підготовку і проведення державних закупівель здійснює  комітет з конкурсних торгів Замовника.

Матеріал з порталу: http://flexp.com.ua/library/article/222

Форма зворотнього зв'зку